Trage wegen moet je koesteren - succesvolle ontbijtwandeling

GPS Melle organiseert regelmatig ontbijtwandelingen, waarbij telkens een ander stukje natuurschoon of een ander aspect van Melle belicht wordt. De wandeling op zondag 4 mei stond in het teken van de trage wegen in Melle en was met ruim zestig deelnemers een groot succes. Trage wegen? Trage wegen zijn plezante wegen om te wandelen of fietsen, want gemotoriseerd verkeer is er niet toegelaten. Je ontmoet er alleen andere wandelaars, fietsers of ruiters. Deze paden en wegen (buurtwegen, veldwegen, jaagpaden, kerkwegels, doorsteekjes, ?) zorgen er ook voor dat fietsers en voetgangers zich vlot en veilig kunnen verplaatsen en ze bieden de mogelijkheid om ongestoord

te wandelen.

? in Melle

In Melle zijn er niet zoveel historische trage wegen overgebleven, want bij de aanleg van de spoorwegen, de ringvaart, de E40, de R4, ? zijn er heel wat trage wegen verdwenen.

Gelukkig zijn er ook een aantal bijgekomen, zoals het fietspad tussen Geraardsbergsesteenweg en Gontrodeheirweg, de fietspaden langs Schelde en Ringvaart en een aantal paden in nieuwe verkavelingen. Trage wegen moet je koesteren.

Herstelplan trage wegen

In mei 2012 organiseerden het gemeentebestuur en het Regionaal Landschap Schelde-Durme een eerste infoavond in het kader van een herstelplan trage wegen. Geïnteresseerde burgers konden meewerken aan een bevraging. Elke deelnemer kreeg een deel van het grondgebied van Melle, samen met een vragenlijst en de bijhorende trage wegenkaarten. De resultaten van de bevraging werden in september 2013 aan deze groep mensen voorgelegd en er werd  'geprobeerd om per weg een unaniem gedragen advies te formuleren'. Karel Van Damme, Kries Seynnaeve en Piet Verschuere werkten hieraan mee, maar hebben sindsdien niets meer gehoord over de Melse trage wegen.

Mellenaars betrekken

Wij vinden dat er veel werk aan de winkel is voor een trage wegen (herstel)plan en dat de Mellenaars hierbij nog meer betrokken moeten worden. Het gaat daarbij niet alleen over het herstellen en over het budget dat daarvoor nodig is, maar evengoed over veld- en studiewerk, over maatregelen voor het in stand houden van bestaande trage wegen en voor het doordacht creëren van nieuwe trage wegen. Melle kan zich hiervoor laten inspireren door Merelbeke, waar - alleen al voor Bottelare en Munte - een kaart met 50 trage wegen werd gemaakt door een werkgroep onder impuls van Frank Monsecour.

Groene kopstukken

Ruim zestig mensen zakten zondagvoormiddag af naar Gontrode. Onder hen ook Stefaan Van Hecke en Björn Rzoska van Groen, respectievelijk lijsttrekker voor het federale parlement en tweede plaats voor het Vlaamse parlement. Samen met Evita Willaert uit Ledeberg (tweede plaats federaal) en Mellenaar Tijl De Witte (tiende plaats opvolgers federaal) zorgden zij voor een sterke vertegenwoordiging van Groen.

 

Na het smakelijke ontbijt volgde een wandeling van een viertal kilometer in Gontrode. Onder een stralende zon werd er gewandeld langs een viertal trage wegen, waarbij enkele van de mooiste en minst lawaaierige (als de wind meewerkt) plaatsen van Melle werden gepasseerd. Een deugddoende en plezierige zondagmorgenwandeling, die goesting deed krijgen in meer..