Tijl De Witte verkozen als voorzitter van Groen Melle

Groen Melle organiseerde op woensdag 20 september een (statutaire) algemene vergadering, waarop Tijl De Witte werd verkozen als voorzitter. Hij bedankt voor het vertrouwen en wil er - samen met de hele ploeg - voor zorgen dat de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een succes worden voor Groen Melle.  

"Wij wegen als oppositiepartij nu al regelmatig op het beleid, maar wij willen na de verkiezingen van 2018 de gemeente ook mee besturen"

 

Groen! - GPS - Groen?

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 bundelden Groen! (toen nog mét uitroepteken) en SLP (de Sociaal-Liberale Partij van o.a. Geert Lambert) in Melle de krachten om als GPS (Groen Progressief Sociaal) Melle naar de kiezer te gaan.

Groen!-voorzitter Tijl De Witte verduidelijkte toen: "Wij willen op een eerlijke, rechtvaardige en nuchtere manier in onze eigen gemeente constructief aan politiek doen en het beleid als een gps op het juiste spoor zetten. GPS Melle is een verbreding van een groene beweging naar een gemeentepartij voor ecologisten, progressieven en sociaalvoelenden."

Hoewel de partij pas één jaar voor de verkiezingen echt vorm kreeg, was ze meteen goed voor twee gemeenteraadsleden en één OCMW-raadslid.

Tijl De Witte verkozen als voorzitter Groen Melle ?Eind 2016 maakte Groen Progressief Sociaal Melle bekend dat ze in 2018 opnieuw als Groen Melle naar de kiezer gaan. GPS-voorzitter Tijl De Witte verwoordde het zo: "Als oppositiepartij wegen we al regelmatig op het beleid, maar na de verkiezingen van 2018 willen wij de gemeente ook mee besturen. Om zoveel mogelijk Mellenaars te overtuigen om voor ons te stemmen, is een duidelijke en herkenbare naam belangrijk. GPS Melle was al een begrip in Melle, maar Groen is natuurlijk nog veel sterker als merk".

Formele voorzittersverkiezing nodig

Groen Melle organiseerde op 20 september 2017 een algemene vergadering waarop de leden -zoals de partijstatuten voorschrijven - hun voorzitter konden aanduiden. Tijl De Witte haalde de meeste stemmen en aanvaardde het voorzitterschap: "Het doet natuurlijk deugd dat ik dit vertrouwen krijg. Ik zal me het komende jaar dan ook verder inzetten om er samen met de hele ploeg voor te zorgen dat we volgend jaar een zo goed mogelijke verkiezingsresultaat neerzetten. Wij wegen als oppositiepartij nu al regelmatig op het beleid, maar wij willen na de verkiezingen van 2018 de gemeente ook mee besturen".