Standpunt nmbs

Voor GPS Melle is dit een moeilijk dossier vermits openbaar vervoer voor ons een duidelijke keuze is maar... niet ten koste van alles! Wij hebben van bij het begin gewezen op o.a. de milieuproblematiek en de bijkomende verkeersoverlast die dit met zich mee zal brengen.Wij pleiten er voor dat - indien de werkplaats er dan toch komt - de materialen voor de werf maximaal per spoor worden aangevoerd. De sporen liggen er nu toch, ze kunnen dan maar beter gebruikt worden en zo denderen er minder vrachtwagens door Melle. Wij vragen bovendien dat bekeken wordt of een aparte toerit van de R4 kan geïnstalleerd worden, zowel voor de werfperiode als nadien.Wie beweert dat de NMBS kan overtuigd worden om deze werkplaats ergens anders te bouwen, draait de Mellenaars een rad voor de ogen. De gemeente moet wel de overlast zeker in de buurt (en zo ook voor de hele gemeente) beperken door sluitende voorwaarden op te nemen in de milieuvergunning. En wat het gemeentebestuur vooral moet doen is zorgen voor een goede communicatie:  luisteren naar de betrokken bewoners, hun bezorgdheden meenemen en vertalen naar andere bestuursniveaus en duidelijke en objectieve informatie terug geven.