Stand van zaken heraanleg Gontrode Heirweg

De heraanleg van de Gontrode Heirweg... er wordt al zo lang over gesproken, maar hoe ver staat het er nu mee? Vanaf 4 november wordt het asfalt op de Gontrode Heirweg tussen Caritasstraat en Merelbekestraat vernieuwd. Hierbij wordt de toplaag weggefreesd en wordt een aangebracht. Men hoopt dat deze werken tegen eind november zullen zijn afgerond.

nieuwe toplaag asfalt

Bijkomend worden snelheidsremmende maatregelen genomen door het plaatsen van een verplaatsbare slalomconstructie op het gedeelte tussen de Merelbekestraat en de Doornlaan. Dit is een tijdelijke opstelling, die definitief zal worden gemaakt bij de definitieve heraanleg van de weg.

En wanneer komt dan die definitieve heraanleg? Voor het deel tussen de Caritasstraat en de Van Laetestraat 'wordt gewacht op subsidies van de hogere overheid'. Voor het gedeelte tussen Van Laetestraat en de Bloemstraat zijn de werken (in samenspraak met de gemeente Merelbeke) gepland voor 2016 - 2017 - 2018. Er zou wel gestreefd worden om beide projecten op mekaar af te stemmen.

En hoe zal de Gontrode Heirweg er uitzien na de definitieve heraanleg? Een studiebureau heeft al een startnota opgemaakt, die momenteel zowel door Melle als Merelbeke wordt bestudeerd.

GPS Melle pleit voor meer betrokkenheid van de Mellenaars en betrokkenheid start bij informatie. Daarom willen wij u deze startnota ook niet onthouden. Hou er bij het doornemen van deze nota wél rekening mee dat het nog maar een startnota, een aanzet is en zeker nog geen definitieve voorstelling van hoe de Gontrode Heirweg er ooit zal uitzien.