Staan er straks jagers in jouw tuin?

Neen, zo'n vaart loopt het natuurlijk niet ... maar toch blijken heel wat tuinen stiekem ingekleurd als jachtgebied. Onmogelijk? Was het maar waar! Een jager moet jaarlijks een jachtplan indienen van zijn jachtterrein. Dat is de verzameling van alle aaneengesloten terreinen waarop de jager het jachtrecht heeft.

Jachtrecht - jachtterrein - jachtplan ...?

Om te mogen jagen met het geweer moet het jachtterrein minstens 40 ha groot zijn.

Het jachtrecht hoort toe aan de eigenaar van het perceel. Hij beslist of er gejaagd wordt en kan het jachtrecht doorgeven aan een jager. Dat gebeurt best schriftelijk. Een schriftelijke overeenkomst is verplicht bij betwisting of bij uitbreiding van het jachtterrein. Meer informatie hierover vind je op de website van Agentschap voor Natuur en Bos

Nu blijkt dat sommige jagers soms 'vergeten' om het jachtrecht aan te vragen bij de eigenaar van een perceel en het onterecht toevoegen aan hun jachtterrein. Een jager uit Merelbeke werd hier onlangs voor veroordeeld.

?En jouw tuin?
Ook in Melle zijn sommige straten (deels) ingekleurd als jachtterrein, zoals de Caritasstraat, Scheldeweg, Kalverhagestraat, Collegebaan ...
Wil je controleren of ook jouw tuin is ingekleurd als jachtterrein? Dat kan op www.geopunt.be. Klik bij 'Natuur en milieu' - 'Jacht' de kaartlaag 'Jachtterreinen' aan en zoom in naar jouw woonplaats ... of klik op deze link.


Schiet in actie!
Staat jouw tuin ingekleurd als jachtterrein en wil je dat niet? Ga dan naar www.schietinactie.be. Je kan daar aan Vogelbescherming Vlaanderen de toestemming geven om jouw tuin te laten ontkleuren als jachtterrein.