Sobere campagne in Melle afgeketst

GPS pleit voor sobere verkiezingscampagne in Melle Andere partijen houden hardnekkig vast aan tuinbordenOp de gemeenteraad van 25 juni stelde ons gemeenteraadslid Rita Moeraert voor om, net als in andere gemeenten, met alle politieke partijen een charter op te stellen om de verkiezingscampagne in Melle sober te houden. Op 11 juli werd dit voorstel tevergeefs aan de verschillende partijvoorzitters voorgelegd.

Voorzitter Tijl De Witte licht toe: "GPS stelde voor om voldoende aanplakborden in de verschillende wijken te voorzien en geen verkiezingsborden op privé-eigendom te plaatsen. Dit voorstel vond bij geen enkele Melse partij navolging. Ook het compromis om één tuinbord per kandidaat te plaatsen was voor sommigen nog steeds ontoereikend. Het tegenvoorstel van de andere partijen om elke kandidaat twee grote tuinborden te laten plaatsen, betekent dat er in Melle, naast de officiële aanplakborden,  zo'n 210 verkiezingsborden op privéterreinen zouden staan.  GPS vindt dit visuele verloedering en vindt ook dat dit indruist tegen alle principes van duurzame verkiezingscampagnes. "

Ook de andere voorstellen van GPS Melle (zoals het bundelen van het verkiezingsdrukwerk) werden afgeketst. Klein pluspunt: er werd wel toegezegd om het verkiezingsdrukwerk op milieuvriendelijk papier te laten drukken.