Schoolroutekaart: start van een veilig fietsbeleidsplan?

Op 30/9/2014 werd in Melle de schoolroutekaart gelanceerd. Wij vinden het best wel leuk dat de gemeente verder werkt op de kaart die GPS Melle enkele jaren geleden al bracht met de fietsvriendelijke en gevaarlijke straten, maar we willen zeker de provincie, de gemeente, de werkgroep en de Fietsersbond bedanken om deze kaart te maken. We willen wel dat het hier niet bij blijft: wij vragen om een echt beleidsplan zodat je overal in Melle veilig kan fietsen!

De schoolroutekaart is jammer genoeg nog niet perfect (misschien omdat enkele adviezen niet werden gevolgd?), maar de voor fietsers minst gevaarlijke wegen naar school, bib, jeugdlokaal, enz. zijn hierop al goed te zien.

Wij willen dat dit de start is van een echt fietsbeleid voor jong en oud.

Tijdens de knel- en welpuntentocht van de Fietsersbond in september werd opnieuw duidelijk dat er in Melle nog heel wat werk aan de winkel is. Er zijn al fietsvriendelijke aanpassingen gebeurd, maar op heel wat plaatsen is het nog steeds gevaarlijk fietsen.
GPS Melle wil dat er een actief beleid komt om van Melle een fietsvriendelijke gemeente te maken, waar meer en vooral veiliger gefietst kan worden. Een fiets (paden)actieplan stimuleert het fietsen en helpt prioriteiten te stellen: waar zijn nieuwe fietspaden het meest nodig en welke bestaande moeten eerst worden aangepakt.

Regelmatige controle, reiniging en een up-to-date herstelplan zijn essentieel

De fietsroutekaart ziet er goed uit, maar wij zien ze graag grondig getest en vragen daarom jouw hulp om te testen. Stap dus met je gezin, buren, straat- of schoolcomité de fiets op en trappen maar!
Geef je opmerkingen zeker door aan het gemeentebestuur en aan GPS Melle. Zo kunnen wij erop toezien dat jullie aanvullingen, suggesties en ideeën gehoord worden.