Schijnhervorming verkeerscommissie

Tijdens de gemeenteraad van januari werd de 'gemeentelijke adviescommissie verkeer' opgeheven en een 'gemeentelijke werkgroep verkeer' opgericht. Dominique Vandermeersch legt uit waarom dit hem kwaad en bezorgd maakt: "Dit maakt mij kwaad omdat de voorgestelde omvorming er helemaal geen is. De enige échte verandering is het verdwijnen van de zitpenning. De gemeentelijke commissie had een duidelijke rol en beslissingsrecht, terwijl niemand mij nu kan vertellen wat een werkgroep kan, mag of moet doen. Was de commissie dan zo bedreigend?

Aan de samenstelling wijzigt niets: de meerderheid koos er voor om deze werkgroep weer uitsluitend politiek samen te stellen. Voor geïnteresseerde Mellenaars of mensen met expertise op het vlak van verkeer of mobiliteit is er geen vaste plaats in de werkgroep. De oudercomités van de scholen, bezorgde ouders of wijkcomités, verenigingen als de Fietsersbond of Graag Traag, ... zij krijgen geen stem in deze werkgroep. Daar schuilt meteen ook mijn bezorgdheid: wie vragen of opmerkingen heeft over de wegen, fietspaden of trottoirs in Melle, die kan daarmee niet meer tot bij de beleidsmakers zonder een politicus aan te spreken. GPS Melle vindt dat elke Mellenaar vrij moet kunnen meedenken en participeren aan dit belangrijke thema, zonder politieke kleur te bekennen. Met deze keuze voor een zuiver politiek samengestelde werkgroep verkeer, mist de gemeente een unieke gelegenheid om participatie écht een kans te geven."

 

Dominique Vandermeersch,
Gemeenteraadslid en fractieleider