Onze toekomst, zonder omwegen

Voor GPS Melle wordt 2012 een spannend en belangrijk jaar. We willen de juiste accenten kiezen om Melle verder goed te besturen en we zullen campagne voeren om onze ideeën aan jullie voor te stellen, om Mellenaars enthousiast te maken en te overtuigen om in GPS Melle de juiste keuze te zien. Wij willen de Mellenaars meer inspraak geven en meer betrekken bij het beleid. Participatie als verplicht nummer op het einde van een traject zorgt voor ontevredenheid: mensen krijgen de indruk dat alles al beslist is. Inwoners van bij het begin op een goede manier betrekken, zorgt voor een groter draagvlak en betere beslissingen.Participatie en betrokkenheid beginnen bij duidelijke en objectieve informatie, bv. in de Melina. Wij willen burgers een inspraakmoment geven bij de gemeenteraden. Ook echt luisteren naar de adviesraden vergroot de inspraak en onderbouwt de beleidsbeslissingen. GPS Melle wil dat het OCMW een open, laagdrempelig huis is waar iedereen met zijn vragen terecht kan. Het gemeentebestuur moet het voortouw nemen in energiezuinig beheer. We schakelen over op groene stroom en besparen zonder comfortverlies. (Ver)nieuwbouw van gemeentelijke infrastructuur dient te gebeuren volgens het concept van passief bouwen of nulenergie.

We zullen in Melle een evenwicht moeten vinden tussen wat we willen en wat mogelijk is, want de budgettaire ruimte voor de volgende legislatuur is bijzonder klein. Overdreven verkiezingsbeloftes zijn maatschappelijk onverantwoord en elke uitgave dient zorgvuldig te worden afgewogen in het licht van een globale toekomstvisie.

GPS Melle wil verantwoordelijkheid opnemen in het bestuur van onze gemeente. We willen zorgen dat het goed is om te wonen, werken, ontspannen en leven in Melle. Wie zin heeft om mee te denken, mee te bouwen, mee te werken of mee campagne te voeren, is bij GPS Melle van harte welkom.