Onze mandatarissen

Rita Moeraert en Dominique Vandermeersch zijn onze verkozenen in de gemeenteraad. Marleen Allaert-De Noyette zal zetelen in de OCMW raad.