Nieuwe windmolens voor 1/5de eigendom van Mellenaars

Oost-Vlaanderen Energielandschap organiseerde op dinsdag 29 april een infomarkt over de uitbreiding van het bestaande windmolenpark langs de E40. GPS Melle vindt het goed dat de omwonenden concrete informatie kregen en dat duidelijk is dat Mellenaars voor 1/5 mede-eigenaar kunnen worden van de nieuwe windmolens.de

Openbaar onderzoekSpot de BV :-)

Op 26 maart 2014 keurde de Provincieraad nieuwe provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) goed, waarin vastligt waar nieuwe windmolens kunnen komen. Het openbaar onderzoek loopt tot 23 juni en zolang ligt het PRUP ter inzage bij de gemeente. De provincie organiseerde ook een infomarkt in Mariagaarde (Kwatrecht) over de uitbreiding van het windmolenpark in Melle.

Vier of vijf extra windmolens

Volgens de huidige plannen komen er vier of vijf nieuwe windmolens, die samen met de drie bestaande het windpark 'Melle/Wetteren' zullen vormen. Het juiste aantal is nog niet helemaal definitief, o.a. omdat Oost-Vlaanderen Energielandschap eerst nog met alle andere actoren overlegt. Zo is er nog overleg met Defensie om te bekijken hoe de impact van de windturbines op de radar van Semmerzake kan opgevangen worden.

Concentratie om andere plaatsen te vrijwaren

De Provincie koos om nieuwe windmolens te concentreren in een aantal zones om andere plaatsen te kunnen vrijwaren. Rond elk windpark komt een uitsluitingszone van 5 kilometer. Dat geeft rust en duidelijkheid en biedt de garantie dat er in de buurt van een groot windpark geen nieuwe turbines meer komen.

GPS voorzitter Tijl De Witte formuleert het zo: "Het is goed dat er gekozen wordt om de windmolens in groepjes bij elkaar te zetten. Het is natuurlijk jammer voor Melle, maar het is verstandiger om hier enkele windmolens bij te plaatsen, dan ze overal te verspreiden. Als je dat niet doet, dan is het alternatief een soort 'lintbebouwing' van windmolens zoals je nu al langs de E17 richting Antwerpen kan zien, waar de windmolens kilometerslang het landschap bepalen."

Buren worden mede-eigenaar

Wie de lasten draagt, moet ook kunnen delen in de lusten: minstens 20% van de windturbines in elk windpark wordt voorbehouden aan rechtstreekse participatie door burgers, bedrijven of lokale gemeenschappen. Zij zullen inspraak hebben en mee kunnen bepalen naar wie de stroom gaat, tegen welke prijs en wat er met de winst moet gebeuren. De nieuwe windmolens kunnen dus voor 1/5de eigendom worden van Mellenaars.

Omgevingsfonds

De eigenaars van de windturbines zullen jaarlijks ook een bijdrage moeten storten in een omgevingsfonds dat wordt ingezet om de omgevingskwaliteit te verhogen. De mensen die rond de windmolens wonen, zullen mee kunnen beslissen waarvoor het geld van het fonds gebruikt wordt. Dat kan bv. gaan om de aanleg van een bos, het inrichten van een speeltuin of het aanleggen van een vijver met wandelpad. Ook maatregelen die hernieuwbare energie stimuleren zijn mogelijk.

Verdere planning

De Provincie verwacht dat eind 2014 de vergunningsaanvragen worden ingediend, zodat de bouw van de nieuwe windmolens in 2016 zou kunnen starten.

Dubbelzinnige houding gemeentebestuur

GPS Melle vraagt dat het gemeentebestuur van Melle zijn dubbelzinnige houding ten opzichte van de nieuwe windmolens eindelijk laat vallen.

Tijl De Witte: "Op de jongste gemeenteraad werd nog eens pijnlijk duidelijk hoe de vork echt aan de steel zit. Langs de ene kant bestrijdt de huidige meerderheid nog steeds Don Quichote-gewijs de komst van nieuwe windmolens in Melle met grootse verklaringen en tendentieuze berichten in het gemeentelijk infoblad. Maar wat vele Mellenaars waarschijnlijk niet weten, is dat de gemeente langs de andere kant via FINIWO (een financieringsintercommunale) al een hele tijd staat te popelen om mee te investeren in drie bijkomende windmolens in het project Air Energy Melle. Het enige wat nog in de weg staat, zijn 'aanslepende gunningprocedures', maar daar zijn ze als gemeentebestuur dan weer zelf verantwoordelijk voor. Het wordt tijd dat dit gemeentebestuur de borst nat maakt en voluit en met open vizier kiest voor hernieuwbare energie. Het kan de gemeentekas bovendien alleen maar ten goede komen'.