Melle is lid van de Statiegeldalliantie

Melle is lid van de Statiegeldalliantie

Op voorstel van Groen sluit Melle zich aan bij de Statiegeldalliantie. 

Zwerfvuil is een stevig probleem in Vlaanderen en ook onze gemeente heeft hier veel last van. 
Ondanks sensibilisering, opruiminspanningen van onze jeugdbewegingen, vrijwilligers en gemeentediensten blijven tal van bermen, wandelpaden, pleintjes en recreatieterreinen ontsierd. Ook Groen Melle doet regelmatig een opruimactie en treft daarbij opvallend veel PET-flesjes en blikjes aan.
Zwerfvuil opruimen kost ook een pak geld. Jaarlijks ruim 100 à 150 miljoen euro, waarvan wij als inwoners via de gemeente 95% bijdragen. Centen die we beter kunnen besteden!

Door aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie kan Melle samen met andere overheden, milieuorganisaties, bedrijven en burgerinitiatieven de strijd aangaan tegen zwerfafval. We vragen statiegeld op alle drankverpakkingen, PET-flessen en blikjes.
Ons voorstel werd volmondig gesteund door alle partijen in de gemeenteraad.