Klaar om mee te besturen

Klaar om mee te besturen

Het mag gezegd worden: onze voorstellen maken het verschil. Het doet deugd om te zien datheel wat van onze ideeën worden opgepikt en uitgevoerd door de meerderheid.

Het is goed leven in Melle ... maar het kan nog beter! Wij steunen goede initiatieven en reiken alternatieven aan waar het nog beter kan. Positief maar kritisch oppositie voeren werkt!

Zoals bij het voorontwerp van onze nieuwe gemeenteschool. We zagen heel wat mogelijkheden voor een kwaliteitsvolle en duurzame huisvesting voor het groeiend aantal leerlingen. Op onze vraag kwam er een werkgroep met kinderen, leerkrachten en ouders. Dankzij hun input is het een creatief ontwerp geworden. Een 'brede school' gelegen in een woongebied met jonge gezinnen, met naschoolse kinderopvang, een welkome speelomgeving en groenzone voor de buurt.
Wij zijn zeer tevreden met dit ontwerp. We vragen wel om dringend werk te maken van een veilige zone voor fietsers en voetgangers! Liefst vóór de opening die voorzien is in september 2020.

Er komt opnieuw een stembureau in het Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest. Ons voorstel om minder borden te plaatsen lokte wel een stevig debat uit in de gemeenteraad, maar haalde het uiteindelijk niet.

Wij kijken uit naar de verkiezingen in oktober!
Onze ambitieuze, verruimde en verjongde ploeg staat klaar om mee te besturen. Wij willen Melle nog meer een sociale, verkeersveilige, ondernemende en milieuvriendelijke gemeente maken.

Wil je meewerken? Van harte welkom!