Milieuraad Melle wint Groene Pluim 2015

De Milieuraad van Melle ontving op onze oudejaarsreceptie de Groene Pluim van 2015. Dit is onze manier om hen te bedanken voor hun bijzondere inzet voor een groene, duurzame, sociale en warme samenleving in Melle. Via adviesraden, verenigingen, onze website en Facebookpagina werden in totaal twaalf kandidaturen ingediend, waaruit het bestuur van GPS Melle vijf laureaten selecteerde: ? Het voedseltea

m voor hun bijdrage aan ecologische en duurzame voedselproductie en -consumptie ? De groep vrijwilligers die schoolkinderen begeleiden vanuit de Lindenhoek naar de school in de Wezenstraat ? Brouwerij Huyghe voor haar Fairtrade-engagement, haar energiezuinig brouwproces en sociale tewerkstelling ? De Milieuraad van Melle voor haar inspanningen om het schepencollege ertoe te brengen om het Europees burgemeestersconvenant te ondertekenen ? De zwerfvuilophalers: we kennen Bart Debouvere en Johan De Boever, maar allicht zijn er nog andere, anonieme bestrijders van zwerfvuil in Melle

Uit deze sterke kandidaten werd de Milieuraad als winnaar gekozen, een keuze die we graag toelichten.
De Milieuraad is er op enkele maanden tijd in geslaagd om het schepencollege - dat eerst nog een beetje weigerachtig was ? toch te overtuigen om het burgemeestersconvenant te ondertekenen. Hiermee engageert het gemeentebestuur zich om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020.

De Milieuraad deed dit niet door gewoon een advies te schrijven waarmee de kous af was. Nee, ze spaarden hun eigen werkingsmiddelen enkele jaren op en daarmee stelden ze op eigen initiatief een jobstudent (bio-ingenieur) aan die op één maand tijd een degelijk rapport schreef met daarin twee belangrijke onderdelen:
? een nulmeting van de uitstoot in Melle
? een aanzet tot het opstellen van een klimaatplan om de reductiedoelstellingen tegen 2020 te behalen.

Wij vinden het heel straf dat de adviesraad erin slaagde om via deze 'onconventionele' manier de gemeente over de streep te trekken. In het verleden bleek dit via gewone adviezen of langs de klassieke politieke weg moeilijk tot zelfs onmogelijk.

Groen Progressief Sociaal Melle bedankt de Milieuraad hiervoor met de Groene Pluim, die prachtig gesymboliseerd is in de tekening van Bert Bombeke.