Inspraak en correcte informatie

GPS wil dat de Mellenaars inspraak hebben in het beleid, zeker wanneer dit bepalend is voor de toekomst van hun gemeente of voor de wijk of straat waarin ze wonen. Het gemeentebestuur moet dan ook duidelijke en correcte informatie verstrekken. Wat met Melle Vogelhoek?Voor Melle Vogelhoek is het belangrijk dat de sociale samenhang wordt versterkt, dat er sociale woningen - ook voor senioren - bijkomen en dat er een duurzame, leefbare en verkeersveilige oplossing komt voor de wijk. Tot nu toe is de informatie rond het woonproject tussen de Wautersdreef en de Merelbekestraat beperkt gebleven tot vage verklaringen en onduidelijke plannen. De chaotische informatieavond van 29 augustus is hier het beste bewijs van. Het OCMW - de eigenaar van deze voor sociale woningbouw bestemde gronden - werd hier niet eens bij betrokken.

GPS pleit dan ook voor duidelijke inspraak en transparantie in dit dossier.