Infomarkt nieuwe windmolens in Melle

Oost-Vlaanderen Energielandschap organiseert op dinsdag 29 april 2014 een infomarkt, specifiek over het 'Windpark Melle/Wetteren'. Via deze infomarkt wil de Provincie Oost-Vlaanderen de omwonenden de kans geven in hun eigen buurt informatie te krijgen over het ruimtelijk planningsproces inzake windturbines. Geïnteresseerden zullen met hun vragen onder meer terechtkunnen bij projectontwikkelaars, burgercoöperaties, een geluidsdeskundige en provinciale ambtenaren. Doorlopend van 16.30 tot 20.30 uur in Mariagaard Kwatrecht, Oosterzelesteenweg 80, 9230 Kwatrecht-Wetteren. Meer informatie vind je ook terug in de folder in bijlage.