Groene Pluim 2016

?Gemeenteraadslid Anneleen Monsieur reikte op de oudejaarsreceptie op 18 december 2016 de jaarlijkse Groene Pluim uit aan het Oudercomité van de Sint-Vincentiusschool. Zij namen het initiatief om van de Wezenstraat een schoolstraat te maken. In een schoolstraat krijgen schoolgaande kinderen en ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang. Bij het begin en einde van de schooluren wordt de straat een half uur met nadarhekken afgezet voor het doorgaand verkeer, met uitzondering voor bewoners, hulpdiensten en de brandweer. Gemeenteraadslid Dominique Vandermeersch stelde in 2013 reeds voor om de Wezenstraat als proefproject in te richten als schoolstraat, maar kreeg toen geen gehoor. De geesten in het gemeentebestuur zijn intussen voldoende gerijpt om dit project te laten starten ... en na positieve evaluatie te verlengen! Met de Groene Pluim geven wij jaarlijks een symbolische pluim aan een persoon, vereniging of bedrijf die zich inzet om Melle groener, duurzamer of socialer te maken. We vinden het belangrijk om aandacht te geven aan wat goed is, ipv enkel kritiek te geven op wat beter kan. In 2014 kreeg de Fietsersbond de eerste Groene Pluim voor hun inzet om Melle verkeersveilig te maken voor alle weggebruikers. In 2015 werd de Milieuraad beloond omdat zij het schepencollege overtuigde om het burgemeestersconvenant te ondertekenen. Hierdoor engageert Melle zich om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten.

De andere genomineerden van 2016 waren de enthousiaste FairTradevrijwilligersploeg en Het Landhuis, een biologisch tuinbouwbedrijf en sociaal tewerkstellingsproject van vzw Ateljee in Melle.