Groen vraagt dat Melle aansluit bij de Statiegeldalliantie

Het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blikjes zou het zwerfvuil in Melle stevig kunnen verminderen. Groen fractieleider Dominique Vandermeersch dient op de gemeenteraad van 22 januari een voorstel in om de gemeente Melle te laten aansluiten bij de Statiegeldalliantie. ?Zwerfvuil in Melle

Zwerfvuil is een stevig probleem in Vlaanderen en ook de gemeente Melle heeft hier heel wat last van. Elk jaar organiseren de jeugdbewegingen in samenwerking met de gemeente opruimacties en ook heel wat gewone Mellenaars zijn regelmatig op pad om zwerfvuil op te rapen, zoals bv. de jonge Mattijs uit de Schauwegemstraat, die in december nog nipt naast de Groene Pluim greep. Ook Groen Melle zelf stroopt af en toe de mouwen op, zoals bij hun zwerfvuilactie in het Speelbos. In de zak zwerfvuil die ze toen ophaalden, zaten opvallend veel PET-flesjes en blikjes.

Sluit Melle aan bij de statiegeldalliantie?

Groen fractieleider Dominique Vandermeersch dient op de gemeenteraad van 22 januari 2018 een voorstel in om de gemeente Melle te laten aansluiten bij de statiegeldalliantie.

"Wij vragen dat Melle zich aansluit bij de Statiegeldalliantie om samen met andere overheden, milieuorganisaties, bedrijven en burgerinitiatieven de strijd aan te gaan tegen zwerfafval. Samen vragen we de Vlaamse Regering om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle drankverpakkingen, PET-flessen en blikjes."

? ?