Groen Progressief Sociaal Melle vraagt dat Melle charter ‘Sterk Fietsbeleid’ ondertekent

Dominique Vandermeersch (GPS Melle) stelt op de gemeenteraad van 27/6/2016 voor dat de gemeente Melle zich engageert voor een Sterk Fietsbeleid en daarom het charter van Fietsberaad Vlaanderen ondertekent. Fietsbeleid in Melle op goede weg? Het bestuur en de gemeenteraad van Melle ondernamen al heel wat acties voor een beter fietsbeleid zoals het uitwerken van het tragewegenplan, de schoolroutekaart, het fietsveilig maken van de Gontrode Heirweg, de actie met belgerinkel naar de winkel, fietspadenaanduiding langs verschillende wegen, toeristische fietsroutes rond het vliegveld van Gontrode, de goedkeuring van het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, het uitwerken van kwalitatieve routes, het voorzien in fietsparkeerplaatsen?

? maar nog heel wat werk

Toch is duidelijk dat het gemeentebestuur nog heel wat uitdagingen heeft op het vlak van fietsbeleid: monitoring van fietsverplaatsingen, het verder vastleggen van de pijnpunten, fietsparkeerplaatsen voorzien op evenementen ingericht door de gemeente (bv. nieuwjaarsreceptie), sensibilisering van het gebruik van de fiets voor korte afstanden, het fietsveilig bereikbaar maken van het sport- en recreatiepark Kouterslag, het uitwerken van een fietspadenactieplan, het accentueren van zone 30 als fietsveilige zone?

?Een sterk fietsbeleid bouwt op universele uitgangspunten en duidelijke engagementen

De programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen legde deze universele uitgangspunten en engagementen vast in een charter 'Sterk Fietsbeleid'. Dit charter benadrukt het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden, en dit vanuit verschillende beleidsdoelstellingen. Het charter erkent met andere woorden de bijdrage die de fiets kan leveren aan verschillende beleidsdoelen die de gemeenten zichzelf hebben opgelegd.

Heel wat gemeenten hebben al een sterk fietsbeleid en herkennen zich in deze principes. De ondertekening van het charter bevestigt dit en maakt deze (geplande) acties zichtbaar. Bij andere gemeenten staat het fietsbeleid nog in de kinderschoenen en kan de ondertekening van dit charter net een motivatie zijn om het fietsbeleid verder uit te bouwen.

Mobiliteitsplan en burgemeestersconvenant

Het bestuur van Melle kan zich met het ondertekenen van dit charter verder engageren om - als kleine gemeente met beperkte middelen - verder een sterk fietsbeleid in de praktijk om te zetten. Het charter kan een bijdrage leveren aan verschillende beleidsdoelen die de gemeente zichzelf heeft opgelegd. De uitgangspunten en engagementen kunnen bovendien perfect worden meegenomen bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan en ze kaderen volledig in het Burgemeestersconvenant.

Meer informatie over het charter 'Sterk Fietsbeleid' is terug te vinden op de website van Fietsberaad.