Groen Melle zorgt voor minder tuinborden bij verkiezingen 2018

Dit zou een eerste stap zijn in de richting van een echt duurzame verkiezingscampagne.  Groen Melle stelde op de gemeenteraad van 16 oktober 2017 voor dat elke lijst die opkomt bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 slechts 21 tuinborden zou plaatsen. Meerderheidspartijen CD&V en N-VA stemden dit voorstel weg, maar toch zal het aantal tuinborden verminderen.

Voor Groen is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in een ideale wereld vooral gericht op de inhoud: 'Hoe willen de Mellenaars dat de gemeente de komende jaren wordt bestuurd?'

Gemeenteraadslid Dominique Vandermeersch: 'In zo'n campagne worden inwoners, verenigingen en wijken betrokken en gestimuleerd om hun vragen en wensen kenbaar te maken en komen ze tot meer dialoog op bv. thematische en wijkdebatten. Dit kan zeker ondersteund worden door de gemeente.'

Groen Melle wil minder tuinborden! ?Voorzitter Tijl De Witte vult aan: 'In een ideale campagne maken de partijen hun visie duidelijk in een gezamenlijke verkiezingskrant, waarin ze op gelijkwaardige wijze hun  programma voorstellen. Er is dan geen nood meer aan visueel vervuilende tuinborden of een massa verkiezingsdrukwerk.'

Dominique: 'We beseffen dat het nog een lange weg is naar zulke campagne en willen daarom stapsgewijs werken. Ik stelde daarom - gesteund door Sp.a en Open VLD - voor:

  • om het aantal tuinborden te beperken tot maximaal 21 borden per lijst die opkomt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
  • om meer gemeentelijke aanplakborden (minimaal 9) te voorzien, gespreid over de gemeente en met een goede lees- en zichtbaarheid
  • dat alle lijsten alles in het werk stellen om hun verkiezingsdrukwerk te beperken
  • dat de gemeente middelen en expertise ter beschikking stelt om bewoners en verenigingen te ondersteunen die een debat willen organiseren'

Het voorstel van Groen Melle lokte een stevig debat uit in de gemeenteraad - volgens velen het eerste echt inhoudelijke debat van deze legislatuur - maar sneuvelde uiteindelijk toch. Meerderheidspartijen CD&V en N-VA hielden vast aan 42 tuinborden per lijst en konden zich ook niet vinden in een uitbreiding van het aantal gemeentelijke aanplakborden.

Dominique: 'We vinden het jammer dat ons voorstel het niet gehaald heeft, maar zijn toch blij dat de meerderheidspartijen zichzelf nu opleggen om maximaal 42 tuinborden - van om het even welk formaat - te plaatsen. Groen Melle, Sp.a en Open VLD zullen zich aan het eigen voorstel houden en maximaal 21 tuinborden plaatsen.'

Tijl: 'We hopen dat in de toekomst àlle partijen de noodzaak inzien om de campagnes voor gemeenteraads- en alle andere verkiezingen zo duurzaam mogelijk te maken. Zo geven we het goede voorbeeld in het engagement dat Melle aanging met het ondertekenen van het burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen.