Groen Melle niet akkoord dat Brouwerij Huyghe eigen RUP betaalt

Groen Melle vindt het goed dat er een Ruimtelijk UitvoeringsPlan komt voor Brouwerij Huyghe, maar heeft ernstige bedenkingen bij het feit dat de brouwerij dit RUP zelf betaalt.   Groen Melle kan de

inspanningen van de brouwerij zeker waarderen. De brouwerij groeit en bloeit en dat heeft zijn meerwaarde voor Melle o.a. op vlak van tewerkstelling, imago en zelfs toerisme.

Daarnaast besteedt de brouwerij aandacht aan heel wat waardevolle zaken. We herkennen heel wat groene accenten, zoals de aandacht voor ecologie en sociale tewerkstelling. Groen Melle heeft de waardering daarvoor al in 2015 duidelijk gemaakt door hen te nomineren voor de Groene Pluim.

De brouwerij heeft nu haar toekomstvisie in een masterplan gegoten. Groen Melle heeft dit masterplan aandachtig doorgenomen en vindt daar veel goede zaken in terug, naast enkele mindere zoals de verkeersafwikkeling in en rond de nu reeds overvolle, drukke Geraardbergsesteenweg.

Op de gemeenteraad van maart 2017 werd beslist dat de brouwerij zelf mag betalen voor het RUP waarvoor zijzelf vragende partij zijn ... omdat de gemeente niet voldoende geld heeft voorzien om dit RUP op te maken! Groen Melle vindt dit vreemd, want het is al jaren duidelijk dat de brouwerij uitbreidingsplannen heeft én dat die best in een duidelijk regelgevend kader (het RUP) gegoten worden.

In deze en voorgaande legislaturen hebben Open VLD en CD&V/N-VA jarenlang de kans gehad om een degelijk en gedragen RUP op te stellen ? maar er gebeurde niets ... tot de brouwer het beu was en dan maar zélf voorstelde om dat RUP te schrijven zodat hij eindelijk zijn masterplan zou kunnen realiseren. Dit is voor Groen Melle geen degelijk bestuur.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is voor ons een toekomstgericht ruimtelijk bestemmingsplan. Het regelt de bestemming, de inrichting en het beheer van de ruimte. Als gemeentelijke overheid bepalen we hiermee de krachtlijnen van hoe, wat en waar in de toekomst in een bepaald gebied er wel of niet gebouwd mag worden en welke activiteiten er plaats kunnen vinden. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die in het RUP zijn opgenomen, kunnen nadien stedenbouwkundige vergunningen worden afgeleverd.

Groen Melle vindt dat het bij uitstek een overheidstaak is om via plannen de ruimte te ordenen en zich uit te spreken over welke activiteit waar thuishoort. Een RUP moet het algemeen belang dienen en niét het particuliere belang van één inwoner, één ondernemer of één bedrijf.

Wij vinden daarom dat de opmaak van een RUP niet door particulieren of bedrijven kan worden bekostigd maar met overheidsgeld moet worden betaald. Het tegenovergestelde zou doen veronderstellen dat de betrokken ordening niet het algemeen belang dient maar het particuliere, en dit zou het plan onwettig maken. Als Groene partij kiezen wij er daarom voor dat het gemeentebestuur zelf alle RUP's opstelt - in alle onafhankelijkheid - mét de kosten die dat met zich meebrengt.

Groen Melle is dus - los van de inhoud van het masterplan - niet akkoord met de werkwijze waarbij de brouwerij haar eigen RUP betaalt.