GPS pleit voor realistische aanpak van vossen in Melle

GPS Melle betreurt de recente vossenschade in Melle en leeft mee met de broers Vercruyssen, wiens kippen vermoedelijk door een vos werden gedood. Vossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen helemaal terug van weggeweest. Door de relatief grote oppervlakte van hun territoria en dankzij hun van nature groot aanpassingsvermogen, laten vossen zich regelmatig opmerken in de buurt van de mens.Vossen zijn nuttige dieren

Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Op het menu van de vos staan kleine zoogdieren en wilde vogels (samen 55% van de voeding van de vos), regenwormen, insecten, aas en afval. Vossen eten ratten, muizen en konijnen, net de soorten die schade toebrengen aan landbouwgewassen. De vos is dus een partner in het beperken van landbouwschade.

Vossen zijn opportunisten

Vossen zijn echte voedselopportunisten en eten wat het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Een mals kippetje waar de vos makkelijk bij kan, is als de kat bij de melk zetten. Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen, dan wordt zijn jachtinstinct - door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten - zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten. Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen. Een veel gehoorde reactie is dat de vos extra bejaagd moet worden.

Bejagen is geen oplossing

Een intensieve bejaging biedt geen oplossing. Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt (door bijvoorbeeld afschot), neemt ook de voortplanting toe. Meer jongen worden geboren die op hun beurt meer kans hebben om te overleven. Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren zijn minder dominant waardoor meer vossen op eenzelfde oppervlakte kunnen leven.

Vossenschade voorkomen

Alle vossen uitroeien hoort volgens GPS Melle niet meer bij deze tijd. Vossen zijn voornamelijk nachtdieren, dus de kippen opsluiten in een nachthok is de eenvoudigste, goedkoopste en beste oplossing om schade door vossen te voorkomen. Een net boven de kippenren of een deurtje dat automatisch sluit als het donker wordt, zijn ook mogelijke oplossingen.

Meer informatie

GPS Melle benadrukt dat uitroeiing van de vos geen optie is. Schade kan vermeden worden door de kippenren vosvrij te maken. Nuttige tips zijn te vinden in de brochure 'Slimmer dan de Vos' van Natuurpunt en in een nota van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid. Meer informatie is ook terug te vinden in een artikel van Koen Van Den Berge die onderzoek doet over de ecologie van vossen en andere carnivoren in Vlaanderen en als wetenschappelijk onderzoeker verbonden is aan het INBO.