GPS Melle zorgt op 25 mei voor stembureau in Woon- en Zorgcentrum ‘Kanunnik Triest’

Gemeenteraadslid Rita Moeraert van GPS Melle haalt haar slag thuis: de gemeente Melle zal bij de verkiezingen op 25 mei een stemlokaal in Kanunnik Triest inrichten. Op de gemeenteraad van november 2013 stelde Rita Moeraert al voor om bij de komende verkiezingen een stembureau te organiseren in het Woon- en Zorgcentrum 'Kanunnik Triest' in de Kloosterstraat. Zowel het schepencollege als het Woon- en Zorgcentrum hebben daarvoor intussen het licht op groen gezet. Rita Moeraert: "Melle beantwoordt hiermee aan de vraag van Minister van Binnenlandse Zaken Milquet. Die heeft er - onder impuls van Groen - niet alleen mee ingestemd dat er stembureaus in woon- en zorgcentra kunnen worden ingericht, maar ze moedigt dit ook aan. Wij van GPS Melle vinden het belangrijk dat alle meerderjarige burgers aan de verkiezingen kunnen deelnemen. In onze democratische samenleving moet ook de stem gehoord worden van wie in een woonzorgcentrum verblijft of op een andere manier gebruik maakt van ouderenzorg."

Bij de verkiezingen op 25 mei zullen niet alleen de bewoners van 'Kanunnik Triest' in het woon- en zorgcentrum kunnen stemmen. Voorzitter Tijl De Witte: "Dankzij GPS Melle wordt één stemlokaal volledig van de gemeenteschool naar het woonzorgcentrum verhuisd. Hierdoor zullen ook mensen uit de directe omgeving - met o.a.  de sociale woningen en de aanleunwoningen in de Dageraadstraat, maar ook andere buren - hier hun stem kunnen uitbrengen. Dat is voor veel mensen gemakkelijker dan afhankelijk te zijn van gepast vervoer of te moeten stemmen per volmacht. En het bevordert ook de samenwerking en integratie tussen het woonzorgcentrum en de lokale gemeenschap."

Rita Moeraert vat tot slot bondig samen: "Wij hopen dat we met deze dit initiatief ons steentje kunnen bijdragen om de stem van kwetsbare ouderen in woonzorgcentra en in de thuiszorg evenwaardig te laten meetellen op 25 mei 2014."