GPS Melle vraagt schrapping GAS-boete voor hinderlijk spel

Op 18 november 2013 werd in de gemeenteraad van Melle een wijziging goedgekeurd aan de 'Algemene politieverordening met zonale gelding', waardoor met een GAS-boete kan bestraft worden.'enig spel op de openbare plaatsen dat de voorbijgangers zou kunnen hinderen'

GPS Melle pikt het niet dat dit verbod op slinkse wijze (onder het mom van een verbod op wensballonnen) werd ingevoerd en daarom diende gemeenteraadslid Rita Moeraert een klacht in bij de provinciegouverneur, net als haar collega's in Merelbeke, Oosterzele en Destelbergen.

Deze klacht is momenteel in behandeling, maar intussen hebben ook de vier jeugdraden van de politiezone Rhode en Schelde met een gezamenlijk advies duidelijk te kennen gegeven dat ook zij absoluut niet akkoord kunnen gaan met deze regelgeving.

GPS Melle wacht de beslissing van de gouverneur niet af en dient op de gemeenteraad van 17 februari 2014 een agendapunt in om deze jeugdonvriendelijke maatregel ongedaan te maken.

Voorzitter Tijl De Witte: "Deze verbodsbepaling is veel te verregaand. Het is een onnodige maatregel die willekeur in de hand werkt en een hypotheek legt op de werking van de jeugdbewegingen."

GPS Melle stelt daarom voor om deze bepaling te schrappen en de oorspronkelijke tekst terug in te voeren, in afwachting van een grondige en kritische doorlichting van het volledige GAS-reglement.