GPS Melle vraagt een grondige evaluatie van de GAS-boetes

Op de gemeenteraad van 17 maart '14 werd in Melle de politieverordening aangepast waardoor kinderen geen schrik meer moeten hebben voor een GAS-boete. GPS Melle, Groen Merelbeke, Groen Destelbergen en Groen Oosterzele zijn tevreden dat deze GAS-boete voor 'hinderlijk spel' werd afgeschaft. Ze vragen dat er nu snel werk wordt gemaakt van een evaluatie ten gronde. Tijl De Witte (GPS Melle): "De politieraad heeft gelukkig snel begrepen dat er geen draagvlak is voor deze absurde GAS-boete en vraagt nu zelf om ze terug af te schaffen. Dat is natuurlijk goed, maar nu is het tijd voor een grondige evaluatie van het volledige GAS-reglement."

Stefaan Van Hecke (Groen Merelbeke): "De komende maanden moeten er afspraken gemaakt worden met het parket over de inbreuken van 2de en 3de categorie en vanaf juli zal er ook de mogelijkheid zijn om o.a. foutparkeren aan te pakken. De politieverordening moet dan opnieuw worden aangepast, dus is er nu voldoende tijd voor een grondige doorlichting."

Volgens Groen staan in het reglement nog regels die onzinnig, voor interpretatie vatbaar of op zijn minst onduidelijk zijn.  Zo moet de burgemeester toestemming geven voor een 'stemopvoering', maar mag je dan nog wel een liedje zingen op straat? Een jeugdbeweging die een zoektocht wil organiseren, heeft ook een geschreven toelating nodig. En als de Destelbergenaren willen feesten, dan moet bij hen de muziek vroeger uit dan in de andere gemeenten.

Groen heeft ook fundamentele opmerkingen. Tijl De Witte: "Wie na een dodelijk ongeval een herdenking wil organiseren, moet dat drie weken vooraf aanvragen. Wij vinden dat te lang, voor ons volstaan vijf werkdagen. En wij willen natuurlijk ook niet dat er kinderen spelen op het kerkhof, maar ik begrijp niet waarom een kind van negen na school niet eventjes alleen het graf van zijn vader of moeder mag bezoeken."

Vijf jaar na het invoeren van de GAS-boetes is het volgens Groen dan ook tijd om het volledige reglement kritisch tegen het licht te houden. Stefaan Van Hecke: "Het GAS-reglement in Mechelen is na evaluatie grondig herschreven en men houdt maar negen vormen van overlast over waarvoor je een GAS-boete kan krijgen. Het lijkt mij zinvol om die oefening ook in onze politiezone te doen."

Groen vraagt dat een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen zo snel mogelijk van start gaat. Naast de jeugdraad kunnen ook andere adviesraden zoals bv. de gezinsraad, seniorenraad of milieuraad een zinvolle bijdrage leveren en het draagvlak vergroten.