GPS Melle verwerpt bouw sluis Heusdenbrug

Groen Progressief Sociaal Melle is niet te spreken over de afsprakennota met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), die werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 december 2014. Afscheidnemend gemeenteraadslid Rita Moeraert trok tijdens haar allerlaatste gemeenteraad fel van leer: "Deze afsprakennota komt veel te vroeg. In tegenstelling tot wat W&Z iedereen wil laten geloven, is nog helemaal niet beslist dat dit project er ook effectief zal komen. Door deze overeenkomst nu al goed te keuren, wordt een voorafname gedaan op het lopende proces van het GRUP. Het is ook volkomen onduidelijk welke financiële gevolgen dit heeft voor de gemeente." Voorzitter Tijl De Witte: "W&Z heeft het blijkbaar moeilijk met de tegenstand tegen dit geldverslindende project en haalt daarom de 'truken van de foor' boven. Ze bundelen nu een aantal aanlokkelijke deelprojecten om de tegenstanders in Melle te paaien. Want wie kan bv. tegen een oplossing voor de wateroverlast aan de Vuntebeek zijn? Dat W&Z die zelf heeft veroorzaakt tijdens de Sigmawerken en al lang had moeten oplossen, vertellen ze er natuurlijk niet bij."

GPS Melle heeft heel wat bezwaren tegen dit project, zoals het onduidelijke financiële engagement.
Rita Moeraert: "Met deze nota verbindt de gemeente zich tot het verwerven van gronden, het inrichten van percelen, het bijdragen tot realisaties enz. maar het is absoluut onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn. De gemeente schrijft hiermee dus bijna een blanco cheque voor de projecten van W&Z. En dat in tijden van besparingen."

Opvallend is volgens GPS Melle wel hoe eerlijk deze overeenkomst is, want ze stelt heel duidelijk dat ze bedoeld is voor 'afgestemde ontwikkeling', 'economische functie', 'maatschappelijke meerwaarde', ? maar over natuur wordt met geen woord gerept.

Tijl De Witte: "Ik vind het bizar dat de gemeente zichzelf monddood wil maken met deze overeenkomst. Ze beloven o.a. om de adviezen van W&Z klakkeloos over te nemen om vergunningen af te leveren en bovendien mogen ze over heel het project ook niet meer zelfstandig communiceren, want dat moet altijd braaf aan het handje van W&Z. Ze mogen dus niet eens meer zeggen dat ze bezorgd zijn over het extra overstromingsrisico dat zou kunnen ontstaan."

"En daarbij werd ook het advies van de milieuraad niet gevraagd," vult Rita Moeraert nog aan, "terwijl zij toch de expertise in huis hebben in deze materie. We hebben nog voorgesteld om eerst overleg te plegen met alle betrokken partijen - zoals in Destelbergen - maar daar had de meerderheid geen oren meer naar. Dit moest en zou goedgekeurd worden. "