GAS-boetes op hinderlijk spel afgevoerd onder druk van Groen

De Groen-fracties van Merelbeke, Destelbergen en Oosterzele en de GPS-fractie van Melle halen hun slag thuis: de GAS-boete op hinderlijk spel wordt terug ingetrokken. Eind 2013 werd in de politiezone Rhode en Schelde een wijziging goedgekeurd aan de GAS-reglementering, waardoor met een GAS-boete bestraft kan worden.

'enig spel op de openbare plaatsen dat de voorbijgangers zou kunnen hinderen'

Dit verbod werd bovendien ook stiekem - onder het mom van een verbod op wensballonnen - ingevoerd. Daarom dienden de gemeenteraadsleden van Groen Merelbeke (Stefaan Van Hecke), Groen Oosterzele (Michiel Van Der Heyden), Groen Destelbergen (Roger Lybeer) en GPS Melle (Rita Moeraert) een klacht in bij de provinciegouverneur.

Ook de jeugdraden van de vier gemeenten lieten in een gezamenlijk advies duidelijk horen dat zij absoluut niet akkoord kunnen gaan met deze regelgeving.

Op 17/2/2014 stuurde de politiezone een persmededeling uit waarin aangekondigd wordt dat de tekst van de politieverordening terug zal aangepast worden en binnenkort aan de gemeenteraden zal worden voorgelegd.

Groen is tevreden dat spelende kinderen binnenkort geen schrik meer moeten hebben voor een GAS-boete.

Tijl De Witte (Melle): "Deze verbodsbepaling is veel te verregaand. Het is een onnodige maatregel die willekeur in de hand kan werken en een hypotheek dreigt te leggen op de werking van de jeugdbewegingen."