Fietsomleiding werf Rootputte moet anders!

Fietsomleiding werf Rootputte moet anders!

Groen Melle is niet te spreken over de fietsomleiding voor de werf aan Rootputte en voerde op 23 februari actie om hier verandering in te brengen. 

​​Sinds eind 2017 wordt gewerkt aan de bouw van kantoorgebouwen langs de Brusselsesteenweg ter hoogte van Rootputte. Oorspronkelijk waren geenverkeersmaatregelen voorzien, waardoor fietsers regelmatig geconfronteerd werden met vrachtwagens die het fietspad versperden omdat ze materiaal aan het lossen waren. Hierdoor moesten de fietsers zich tussen het drukke verkeer (aan 70 km/u) wagen op de Brusselsesteenweg, wat uiteraard zeer onveilig was.

Pas na enkele weken en herhaaldelijk protest kwam het gemeentebestuur in actie en werden begin 2018 maatregelen genomen.

Kort samengevat: fietsers worden verplicht een omweg te maken van ruim een halve km om conflicten te vermijden met het werfverkeer.

Groen Melle vind het natuurlijk goed dat conflicten met het werfverkeer worden vermeden, maar vindt het niet goed net de fietsers te verplichten in deze koude en donkere wintermaanden een extra halve km om te rijden. Deze verplichte omleiding is bovendien permanent, hoewel 's avonds en tijdens het weekend niet gewerkt wordt op de werf en het fietspad dus perfect bruikbaar is. Deze verkeersmaatregelen hadden bovendien besproken moeten worden op de Gemeentelijke werkgroep Verkeer.

Groen Melle wil bij voorkeur dat voor de fietsers een conflictvrije zone wordt ingericht op de Brusselsesteenwegzelf met voldoende en duidelijke signalisatie, stevige afsluitingen en tijdelijke verkeerslichten. ​Het is perfect mogelijk om hiervoor tijdelijke verkeerslichten te plaatsen op de steenweg, zoals ook gebeurt bij werken zoals het vernieuwen van de betonlaag. Dit heeft uiteraard enige invloed op de verkeersdoorstroming, maar dat kan net helpen om de ingestelde - maar weinig gerespecteerde - snelheidsbeperking van 30 km/u te laten naleven.

Indien dit echt onmogelijk zou zijn, vraagt Groen Melle dat de omleidingenkel verplicht wordt op momenten dat er gewerkt wordt op de werf én dat conflicten met werfverkeer mogelijk zijn. Een moderne werf heeft een duidelijke planning zodat zeker te voorzien is wanneer er conflicten kunnen zijn door het laden en/of lossen van vrachtwagens.

Tot slot vraagt Groen Melle om in de toekomst al in de planningsfase rekening te houden met de veiligheid van alle weggebruikers. De dienst Verkeer zou alle toekomstige werven in de gemeente moeten screenen op mogelijke hinder voor weggebruikers, met extra aandacht voor de actieve weggebruikers, de voetgangers en fietsers. Grote werven met veel impact op de verkeersveiligheid moeten ook worden voorgelegd aan de Gemeentelijke werkgroep Verkeer.

Groen Melle is blij dat het STOP-principe de leidraad wordt voor het nieuwe mobiliteitsplan in Melle, maar vindt dat het gemeentebestuur niet moet wachten tot dit klaar is in 2019 om hiermee te starten.