Een stembureau in Kanunnik Triest?

Op de gemeenteraad van 18 november heeft Rita Moeraert - gemeenteraadslid voor GPS Melle - een warme oproep gedaan om bij de komende verkiezingen een stembureau te organiseren in het Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest in de Kloosterstraat. De gemeenteraad besliste om dit voorstel te verdagen om meer informatie te kunnen verzamelen en zal dit punt op de agenda van de volgende gemeenteraad plaatsen. Rita Moeraert licht toe: "Zeker in deze week, de , leek het ons gepast om dit voorstel te lanceren.

Seniorenweek

Wij gaan uit van de autonomie van elke bejaarde, of die nu thuis woont of in een woon- en zorgcentrum verblijft. Het is voor ons belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger zijn of haar stem effectief kan uitbrengen. Ouderen - en zeker zij die in een woon- en zorgcentrum verblijven - vragen hierbij een bijzondere aandacht. De zoektocht naar gepast vervoer naar het stembureau of het stemmen per volmacht, maakt hen vaak afhankelijk van derden. Nochtans zouden velen van hen graag autonoom willen zijn, zeker voor zulke belangrijke kwesties als verkiezingen.

De inrichting van een stembureau in een woon- en zorgcentrum is juridisch perfect mogelijk; het College van Burgemeester en Schepenen speelt hierin een sleutelrol.

In ons voorstel willen we dit stembureau niet beperken tot de bewoners van het Woon- en Zorgcentrum, maar zeker ook uitbreiden naar de bewoners van de aanleunwoningen en de sociale woningen in de Dageraad en eventueel ook naar de buren.

De directie van Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest ziet ons voorstel wel zitten. Op deze manier krijgen de bewoners namelijk de kans om autonoom te stemmen én wordt tegelijk ook de buurt betrokken, wat de samenwerking en integratie alleen maar ten goede kan komen.

We hebben uiteraard ook aan de seniorenraad gevraagd om een advies te formuleren en zijn zeer benieuwd of de gemeenteraad ons voorstel tijdens de volgende zitting zal goedkeuren."