Een groter draagvlak voor een duurzame toekomst van Melle

In de aanloop naar de verkiezingen in oktober, kwam ook ACW Melle naar buiten met prioriteiten en concrete voorstellen. GPS Melle is heel blij met de keuzes die de werknemerskoepel maakt voor de komende bestuursperiode. Wij herkennen o.a. onze aandacht voor sociaal woonbeleid en levenslang wonen voor ouderen, maar ook voor de verschillende vormen van kinderopvang. We zijn ook verheugd dat ACW de titel van 'Fair Trade' gemeente als een aansporing en niet als eindpunt ziet.De keuze voor 100% groene stroom juichen we uiteraard toe, al vinden we het jammer dat ACW het standpunt van ACV Gent-Eeklo niet volledig overneemt. Zij pleiten voor duurzame windenergie op voorwaarde dat ook de bewoners en de gemeente voordeel hebben aan de windmolens.

Net als ACW pleit GPS er voor dat fietsers en voetgangers meer aandacht krijgen in het mobiliteitsplan. We zijn blij met hun steun voor ons voorstel om veilige fiets- en wandelpaden uit te bouwen, zoals het fietspad langs Ringvaart en Schelde.

GPS Melle is blij dat ACW Melle mee toekomstgericht durft te denken, zodat het draagvlak voor een duurzame toekomst van Melle vergroot. Wij hopen dat de werknemerskoepel deze standpunten verder zal uitdragen en maken ons sterk dat wij als GPS Melle deze kunnen waarmaken in de volgende bestuursperiode.