Doorlichting meerjarenplan (BBC) 2014-2019 en budget 2014

Zoals in vele steden en gemeenten, staat ook in Melle de beleids- en beheerscyclus (de fameuze BBC) op de agenda van de laatste gemeenteraad van het jaar. GPS Melle keek uit naar dit meerjarenplan en bestudeerde dit grondig, samen met het gemeentelijk budget voor 2014. De belangrijkst vraag hierbij is: krijgen de Mellenaars nu een heldere visie van het bestuur, met duidelijke keuzes?Het antwoord stelt teleur en dat ligt zeker niet aan de gemeentelijke administratie: de omschakeling naar de BBC met o.a. nieuwe regels voor de boekhouding heeft veel tijd en energie gekost, waarvoor we hen willen bedanken. Zij zorgden ook voor de omgevingsanalyse met naast een aantal interessante invalshoeken ook aanbevelingen en suggesties waarover de gemeenteraad zeker een boeiend, inhoudelijk debat zou kunnen voeren.

Volgens GPS Melle is het gemeentebestuur te laat gestart aan de opmaak van de BBC. Hierdoor was er op het einde geen tijd meer voor inspraak, debat of discussie. De adviesraden kregen bv. pas half november een voorstelling van de prioritaire doelstellingen, waarna zij met heel wat vragen achterbleven en snelsnel hun advies moesten leveren. Adviezen die er trouwens niet om liegen.

En wat zijn nu de prioriteiten in Melle? Waar wordt het geld van de Mellenaar - uit belastingen of retributies - aan uitgegeven? Hoeveel gaat er bv. naar de school of de brandweer? Wie verwacht om de antwoorden nu snel te kunnen terugvinden in het meerjarenplan of het budget komt bedrogen uit. Het vraagt bv. heel wat tijd om uit te vlooien welk bedrag nu juist bij welk actiepunt hoort. De verschillende beleidsplannen van vroeger waren zeker ook niet ideaal, maar daarin kon men toch enigszins afleiden wat Melle te wachten stond op elk beleidsdomein.

De BBC brengt dus onvoldoende duidelijkheid, behalve op één vlak: de inkomsten dekken de uitgaven (nog) niet en daarom wordt opnieuw de spaarpot van de voorbije jaren aangesproken, zodat er op het einde niet veel meer zal overschieten.

Om het plaatje van de beleidskeuzes volledig te maken, had GPS Melle graag ook al het meerjarenplan van het OCMW gekend: welke keuzes worden daar gemaakt  en aan welke sociale prioriteiten gaat hoeveel van het anderhalf miljoen euro dat ze ter beschikking krijgen?

Vindt GPS Melle dan helemaal niets goed aan de meerjarenplanning? Toch wel en dat moet ook gezegd worden: de heraanleg van de gevaarlijke Gontrode Heirweg is opgenomen als prioriteit en zo hoort het ook. Ook het gemeentelijk infoblad - de Melina - wordt vernieuwd en dat wekt verwachtingen.

GPS Melle had toch graag ook enkele andere doelstellingen als prioriteit toegevoegd, zoals bv. een eerste, werkelijke stap in de richting van een CO2 neutrale gemeente of ervoor zorgen dat alle openbare plaatsen en gebouwen veilig bereikbaar worden voor voetgangers en fietsers.

Dit is nog maar het begin van dit BBC verhaal? wat volgt zijn realisaties, evaluaties, rapportage en aanpassingen. Sommige zelfs al heel snel (eind dit jaar), omdat ze decretaal verplicht zijn en deels gefinancierd via het Vlaams beleidsplan.

Het gemeentebestuur en de Mellenaars mogen van GPS Melle een nauwgezette opvolging verwachten. Het is ook de taak van een oppositiepartij om kritisch te zijn: steunen wat goed is, proberen bijsturen wat beter kan en nieuwe ideeën aanreiken om er voor te zorgen dat het goed is om te leven in Melle en daarbuiten!