De foetusweide op het kerkhof

Een vraag van ons gemeenteraadslid Rita Moeraert op de gemeenteraad van 19 maart. Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheid nog niet hebben bereikt,

 

kunnen op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd worden. (*)

(*) artikel 15§2 van het decreet van 16/1/2004 voorziet in
begraving of crematie voor levenloos geboren kinderen. Het betreft kinderen
vanaf zwangerschapsduur van 12 weken en voor 6 maanden zwangerschap, waarvan
noch een geboorteakte, noch een overlijdensakte, noch akte van een levenloos
vertoond kind (vanaf 6 maanden zwangerschap) werd opgemaakt. Deze kinderen hebben dus nooit de staat van een persoon gehad en bijgevolg ook geen
familienaam en voornaam.

Vele gemeenten voorzien op
hun kerkhof dan ook een ruimte om dit mogelijk te maken en zo de ouders te
helpen bij het afscheid nemen en rouwen.

Ook Melle heeft een plekje
voorzien op het kerkhof.

In tegenstelling tot
andere gemeenten,  is dit hier echter een
zeer troosteloos plekje.

Aangezien de plannen voor
de herinrichting van het kerkhof nog een hele lange weg te gaan hebben, heb ik
voorgesteld om reeds nu een betere omgeving te creëren.

Een gedenksteen onder een
of andere vorm samen met een tekst wordt veel gebruikt. 

Zo werd bv in Lokeren een grote steen gelegd
met de tekst van Bram Vermeulen en elke ouder mag op het grafje een steen
bijleggen.

In Rotselaar is een puzzelweide ingericht met
een steen en een gedicht van Claire Vandenabeele

Ik heb dan ook voorgesteld
dat de cultuurraad wordt  betrokken
bij  de zoektocht naar een aangepaste
tekst.

Het bestuur zal ingaan op
mijn vraag. 

Rita
Moeraert ? Gemeenteraadslid