Bedenkingen bij het budget van Melle in 2012

Op de gemeenteraad van maandag 19 december 2011 werd het budget voor 2012 voorgesteld. Rita Moeraert vertolkte onze mening hierover met onderstaande tekst. Dit is het 6e budget van het huidige bestuur. Tijd dus om enkele grotere dossiers te bekijken.We halen er enkele uit:

Personeelsbeleid: het nieuwe organigram is nog niet gearriveerd, maar wordt wel al doorgerekend in dit budget. We zijn echt benieuwd naar de invulling van het organigram. Zoals we reeds vroeger aanhaalden, valt ons op hoeveel daarnaast nog wordt uitbesteed  aan diensten. Ongeveer € 227.000 voor kuisfirma's voor de gemeenteschool, bibliotheek, museum, Studio M, ? en € 111.500 voor onderhoud van de plantsoenen. Wij vinden het goed dat reeds een deel wordt ingevuld door sociale werkplaatsen, maar heeft een gemeente niet ook een sociale functie in het aanbieden van jobs voor lager geschoolden?

Sportbeleid - Kouterslag: de gronden zijn aangekocht, het speelbos krijgt vorm, maar de subsidie is nog niet verwerkt in dit budget. Daarnaast worden 2 extra kleedkamer containers voorzien voor de vele voetbalwedstrijdenDit is wellicht nuttig indien er ooit een fusie tot stand komen tussen Cercle en Telstar Melle, maar dit project zal wel bij dromen blijven. De 2 containers zijn samen goed voor € 50.000 euro, wat ons inziens teveel is.

Cultuurbeleid -Studio M: van bij het begin hebben we gewezen op het gebrek aan een duidelijk plan voor zowel de inhoudelijke als de financiële invulling. Ook deze keer tellen we voor ongeveer € 100.000 kosten. 

Station: we vrezen in hetzelfde straatje te belanden als bij studio M. Er ontbreekt een duidelijke planning, waardoor wij menen dat de onkosten voor renovatie (€  1.000.000) die nu voor 2014 zijn gepland, veel hoger zullen uitvallen. In 2012 en 2013 moeten we blijkbaar nog niets verwachten in het station...

Gemeentelijk onderwijs: na het debacle (door de slechte communicatie) van de overgang naar het gemeenschapsonderwijs, is de verhuis van de school naar de Vossenstraat echt wel een utopie. We vinden het dan ook raar dat de piste van verkoop en aankoop toch nog altijd terug te vinden is in dit budget. Door deze halfslachtige houding is er ook weinig te merken van de aanpak van de echte problemen in het gemeentelijk onderwijs, zoals het gebrek aan lokalen. Er is alleen geld voorzien voor het reeds vele jaren aanslepende probleem rond het sanitair, terwijl er bv. ook dringend betere isolatie nodig is.

Brandweer: hier is de beslissing wel gevallen om samen te werken met Gent zowel voor de werking als voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. Op dit budget weegt nu al € 1.350.000 naast de vele onkosten die nog aan de oude gebouwen nodig zijn.

Politiezone : op een totaal budget van ongeveer 12,7 miljoen euro, gaat 1 miljoen naar de werking van de politiezone. We houden ons hart vast voor de toekomst met de geplande nieuwbouw op de steenweg.

OCMW beleid: eindelijk lijken de rekeningen en budgetten eens op tijd. Hopelijk gebeurt er nu ook iets met het jarenlang aanslepende dossier van de Wautersdreef en kunnen we ons focussen op de echte taak van het OCMW nl. dienstverlening voor hen die sociale ondersteuning nodig hebben. Maar opnieuw is een bedrag voorzien dat zal moeten bijgepast worden via een budgetwijziging.

Uitgaven kermissen en feestelijkheden: feesten kost geld, daar zijn we het mee eens, maar in de loop van deze periode zijn we wel aan een verdubbeling van de kostprijs toe. De kermis kost ons nu ongeveer € 30.000 euro (tegen € 15.000 € in 2005) en dan zijn de 11 juli feesten, de reünie met het Franse Melle, feesten voor de derde leeftijd, 1 november feesten enz. nog niet meegerekend?

 

Algemeen resultaat financieel:

Zoals vorige jaren is er opnieuw een verschuiving van een aantal investeringen voorzien in de buitengewone uitgaven van 2011 die nu terug te vinden zijn in 2012. Het gaat om € 598.005. Wij noemden dit vroeger reeds creatief begroten.

In 2006 was nog een boni (de gemeentelijke 'spaarpot') terug te vinden van € 4.928.798. In 2012 rest hiervan slechts € 1.519.109, om nog verder te dalen tot € 516.676 in 2014. Dit ondanks de verhoging van de opcentiemen, de stijging van het aantal inwoners en de tussenkomsten bij het lokaal pact, waar leningen werden overgenomen door de Vlaamse regering.

We weten dat koken geld kost,  maar we zijn duidelijk aan het ontsparen, wat zeker een gevolg zal hebben op de toekomstige projecten bij een volgende bestuursperiode.